Autorita nebo význam: Semalt vysvětluje, co si vybrat

K dosažení nejvyššího hodnocení v Google je důležité pochopit, jaká kritéria Google používá pro hodnocení informací. Algoritmus pro organizování a hodnocení online informací je obtížně pochopitelný. Zahrnuje tisíce proměnných, které určují jeho polohu ve výsledcích vyhledávání. Proměnné optimalizace pro vyhledávače (SEO) však lze snadno pochopit vyjasněním dvou faktorů: oprávnění a relevance.

Andrew Dyhan, Customer Success Manager ve společnosti Semalt, vysvětluje výhody a nevýhody výběru autority a relevance jako primárních aspektů, na které je třeba se zaměřit.

Relevance vyhledávání

Relevance určuje, zda je stránka vhodná pro zadaný dotaz. Během počátečních vývojových fází SEO byla relevance vyhledávání omezena na klíčová slova použitá v dotazu. Tato klíčová slova byla porovnána s klíčovými slovy, která jsou zobrazena na indexované stránce. Algoritmus se mění a zavádí efektivní strategie SEO, které mohou analyzovat záměr vyhledávače. Generované výsledky jsou vhodné, protože odpovídají potřebám a zájmům uživatelů.

Klíčová slova jsou stále důležitým aspektem strategie SEO. V procesu vyhledávání však význam roste. Relevance je úzce spjata s dalšími procesy, například s identifikací mezeru na trhu, výběrem vhodných témat pro digitální marketing a samozřejmě s hledáním klíčových slov.

Vyhledávací autorita

Oprávnění označuje úroveň hodnoty a důvěryhodnosti, kterou webová stránka prokazuje. Autorita má dvě klasifikace. První klasifikace je autorita domény, která představuje celý web. Druhá klasifikace je autorita stránky, která označuje úroveň reputace dané stránky. Dříve Google analyzoval skóre oprávnění pomocí škály PageRank, která má hodnoty od 0 do 10. Skóre PageRank je v současné době irelevantní, protože Google již hodnoty neaktualizuje.

Upřednostňovanou strategií hodnocení je autorita domény. Autorita domény počítá výkon podnikání ve vyhledávačích ve srovnání s výkonem konkurentů. Skóre vyhledávání se počítá na základě kvantitativní kvality příchozích odkazů. Oprávnění domény je účinnější než kritéria PageRank, protože generuje skóre od 0 do 100.

Oprávnění pro zobrazení Google se opírá o několik faktorů. Google poskytuje vyšší skóre oprávnění, pokud web funguje efektivně na počítači i mobilních zařízeních. Google zvyšuje autoritu webu, pokud jsou jeho příchozí odkazy velké množství a kvality. Technický výkon, přitažlivost a struktura webu jsou také rozhodující pro zvyšování autority.

Posouzení hospodářské soutěže

V některých případech SEO není oprávnění důležité. Příkladem je použití klíčového slova, které jiné weby nepoužívají. Podnik by však měl mít vysokou úroveň oprávnění, pokud používá klíčová slova, která konkurenti ve vyhledávačích vysoce používají.

Autorita bez relevance

Není snadné přistupovat na web s oprávněním, ale nemá význam. Je to proto, že takový web se nezaměřuje na dané téma nebo pole. Vzhledem k nedostatku klíčových slov je pro uživatele náročné najít web v procesu vyhledávání Google.

Hodnota publika

Existují určité webové stránky vydavatelů, které mají vysokou úroveň reputace. Významná reputace zlepšuje hodnocení těchto stránek, například Forbes.com, TechCrunch a HuffingtonPost.com. Tyto weby jsou dobře viditelné, přestože zveřejňují informace o různých tématech. Vydavatelé vyvinuli účinnou online značku, která má značnou autoritu. Díky mírné relevanci se tyto seriózní weby řadí na začátek výsledků vyhledávání Google.

Závěr

Relevance a autorita by měly být použity společně, aby byla zajištěna efektivní kampaň SEO. V počátečních fázích procesu SEO je však důležité klást větší důraz na relevanci. Důvodem je, že oprávnění se stává důležitým, pokud uživatelé webu mohou na web umístit svůj obsah.

mass gmail